Tải app Bài tập 365

Giải bài tập

BẢNG THÀNH TÍCH TUẦN {{week_name}}

Cập nhật {{gen_time(report_weekly[0].updated_at)}}
{{a.user}}
{{a.point}} điểm
Xem thêm

BẢNG THÀNH TÍCH THÁNG {{month_name}}

Cập nhật {{gen_time(report_monthly[0].updated_at)}}
{{m.user}}
{{m.point}} điểm
Xóa
Chỉnh sửa
Báo cáo vi phạm