Đoạn chat
{{ u.title == null ? u.user.first_name + ' ' + u.user.last_name : (u.title == '' ? u.user.first_name + ' ' + u.user.last_name : u.title) }}
{{u.count_unread_messages > 99 ? '99+': u.count_unread_messages }}
{{ u.title == null ? u.user.first_name + ' ' + u.user.last_name : (u.title == '' ? u.user.first_name + ' ' + u.user.last_name : u.title) }}
{{ u.title == null ? u.user.first_name + ' ' + u.user.last_name : (u.title == '' ? u.user.first_name + ' ' + u.user.last_name : u.title) }}
{{u.count_unread_messages > 99 ? '99+': u.count_unread_messages }}
{{ u.title == null ? u.user.first_name + ' ' + u.user.last_name : (u.title == '' ? u.user.first_name + ' ' + u.user.last_name : u.title) }}
{{u.last_message}}
.
{{u.last_message_time}}
Giờ đây, hãy bắt đầu cuộc trò chuyện
Xem thêm các cuộc trò chuyện
Trò chuyện
Tắt thông báo
Bật thông báo
Click Tắt thông báo để không nhận tin nhắn cho đến khi bạn Bật thông báo
Tôi: avatar
{{ name_current_user == '' ? current_user.first_name + ' ' + current_user.last_name : name_current_user }}
{{ u.title == null ? u.user.first_name + ' ' + u.user.last_name : (u.title == '' ? u.user.first_name + ' ' + u.user.last_name : u.title) }}
{{u.count_unread_messages > 99 ? '99+': u.count_unread_messages }}
{{ u.title == null ? u.user.first_name + ' ' + u.user.last_name : (u.title == '' ? u.user.first_name + ' ' + u.user.last_name : u.title) }}
{{ u.title == null ? u.user.first_name + ' ' + u.user.last_name : (u.title == '' ? u.user.first_name + ' ' + u.user.last_name : u.title) }}
{{u.count_unread_messages > 99 ? '99+': u.count_unread_messages }}
{{ u.title == null ? u.user.first_name + ' ' + u.user.last_name : (u.title == '' ? u.user.first_name + ' ' + u.user.last_name : u.title) }}
{{u.last_message}}
.
{{u.last_message_time}}

Đang trực tuyến

avatar
{{u.first_name}} {{u.last_name}}
Đang hoạt động
{{c.title}}
{{c.contact.username}}
{{ c.contact.username }}
{{c.contact.last_online ? c.contact.last_online : 'Gần đây'}}
Đang hoạt động
Loading…
{{m.user.first_name}} {{m.user.last_name}} {{m.user.first_name}} {{m.user.last_name}}
{{check_include_link(m.content)}}
Tin nhắn đã bị xóa
{{m.message_time}}
{{m.content}}

Hiện không thể nhắn tin với người dùng này do đã bị chặn từ trước.

Biểu tượng cảm xúc
😃
☂️
🐱
{{e.code}}

Baitap365.com là một ứng dụng hữu ích giúp học sinh và phụ huynh tìm kiếm các tài liệu học tập và giải đáp thắc mắc một cách nhanh chóng và thuận tiện.

Baitap365.com (Bài tập 365) là một ứng dụng hướng dẫn giải bài tập, soạn bài văn, tìm kiếm lời giải sách giáo khoa (SGK), sách bài tập, vở bài tập, sách tham khảo và đề thi kiểm tra cho học sinh và phụ huynh từ lớp 1 đến lớp 12. Ứng dụng này được thiết kế để giúp học sinh dễ dàng tìm kiếm và truy cập tài liệu học tập, giải đáp thắc mắc và nâng cao kiến thức của mình trong các môn học.

Tìm kiếm lời giải bài tập: Học sinh và phụ huynh có thể tìm kiếm lời giải hay cho các bài tập trong sách giáo khoa (SGK), sách bài tập, vở bài tập và sách tham khảo cho tất cả các môn học, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12.

Bộ sưu tập đề thi: Học sinh có thể truy cập các bộ đề thi kiểm tra cho tất cả các môn học và các lớp từ lớp 1 đến lớp 12 để luyện tập và củng cố kiến thức của mình.

CHỌN LỚP ( Để xem hướng dẫn giải bài tập )
SÁCH GIẢI LỚP {{current_grade}} ( Giải Sách Giáo Khoa, Sách Bài Tập )

{{subject.title | uppercase}}

LUYỆN TẬP LỚP {{current_grade}} ( Trắc nghiệm, đề thi )

{{subject.title | uppercase}}

×